Rinkenæs Borger- og Familieforening
  

Generalforsamling

Den 20. marts var der generalforsamling i foreningen. Glædeligt, at der i år mødte flere borgere op end blot bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen består nu af:

Ruth Bierbaum

Karin Baum

Walter Brüning

Jens Moos

Per Thorsted

Revisorer er : Gunna Ågaard og Ole Bierbaum, sidstnævnte er også suppleant sammen med Heidi Brüning.

 

Heinz Saxburger skulle have fortalt historier og skrøner fra Rinkenæs, men desværre blev han forhindret, da han samme morgen blev indlagt på Odense Sygehus med hjerteproblemer. Han har det efter omstændighederne godt nu.

I stedet fortalte Heidi Brüning sit livs forunderlige historie om sin barndom, der adskiller sig fra de flestes. Man kan læse historien i Heidis bog: ”Min kære nye mor”.

Tak

En stor tak skal der lyde til Chresten Surløkke, der er hele byens flagpasser. Han har gennem flere år sørget for, at flaget ved Genforeningsstenen hejses og tages ned efter alle flagregler. Tusind tak for det.

Fremtidsplaner

Vi vil i sving med at lave en velkomstfolder til nye borgere i Rinkenæs. En folder, vi forestiller os skal bestå af vigtige adresser, anekdoter fra byen, og selvfølgelig billeder.

Vi vil opfordre alle, der har gode historier fra Rinkenæs om at henvende sig til et bestyrelsesmedlem, jo flere jo bedre.

Om sommeren er der aktiviteter i Gartnerslugten hver tirsdag med musik. Vi vil prøve at udvide aktiviteterne med bl. a. kunstudstillinger og loppemarked de dage, hvor der ikke er musik.

Desuden har vi vendt planer om at etablere et Torv og lave petanquebane i Gartnerslugten. Det er selvfølgelig ikke noget, vi kan gøre uden kommunens tilladelse, så første skridt må være at lave en beskrivelse af disse planer til kommunen.

Der skal afholdes kommunalvalg i november. Det giver anledning til at lave et valgmøde i Rinkenæs, hvis partierne vil være med.

Ren by.

Den 21. april skal vi igen gøre byen klar til sommeren ved at samle affald, hvor dette ikke bør ligge. Som sædvanligt starter vi på Brandstationen med rundstykker og afslutter samme sted med grillpølser.

Blomster

I nærmeste fremtid regner vi med at sætte beplantede blomsterkummer op ved Rasmus skiltene, så indgangene til vores by virker imødekommende og farverige.

Opfordring

Vi modtager med tak og glæde gerne ideer til flere aktiviteter fra enhver, der måtte have noget at bidrage med

Ruth Bierbaum