Rinkenæs frivillige Brandværn
 

Brande siden sidst.....

Siden forrige udgave af Samspil har der været 1 udkald.

Tirsdag d. 12. marts blev vi tilkaldt til en miljøopgave. En traktor med en defekt hydraulikslange havde lavet et oliespor på ca. 1,5 km på Nederbyvej.

Vi fik til opgave at rense vejen lige omkring traktoren og en tankbil fra Egen kom for at sprøjte rensevæske ud over oliesporet og senere spule det væk med vand.

 
Årets generalforsamling…..

Brandkaptajn Kim Hansen bød 4 ud af 5 æresmedlemmer, Kaj Nielsen fra brandværnsorkesteret og 15 af 18 aktive medlemmer samt vores gæstebrandmand velkommen til generalforsamlingen.

Igen i 2012 der mange aktiviteter. Foruden de 15 udkald blev der afholdt 19 øvelser og møder.

Efter kaptajnens beretning var næste punkt på dagsordenen optagelse af nye medlemmer og uddeling af hæderstegn.

Der var en gavekurv til Carl Jørgen Kistrup for 45 år som medlem i brandværnet, tilsvarende fik Ejner Thomsen og Peter Jepsen en gavekurv for deres 40 år som medlem i brandværnet. Alle 3 er æresmedlemmer. Torsten Wind fik en gave for 45 års aktiv tjeneste, og både Torsten Wind og Jørgen Petersen fik udleveret det nye tegn for 40 års aktiv tjeneste, egeløv til at sætte på 25 års medaljen. Kim Hansen fik en gave i anledning af 30 års tjeneste. Ole Bierbaum fik tegnet for 20 års tjeneste, Michael Jensen fik tegnet for 10 års tjeneste og Martin Toft Hansen fik tegnet for 5 års tjeneste i brandværnet.

Vi har siden generalforsamlingen 2012 optaget 4 nye medlemmer, Hermann Kählig, Jesper Jensen og Martin Hansen blev optaget ved håndslag. Daniel Wraae var forhindret pga. sygdom.

Forhåbentlig vil vore besøg ved potentielle nye medlemmer betyde at vi kan byde endnu flere nye medlemmer velkommen i løbet af i år.

Årets regnskab blev forelagt og trods et mindre underskud godkendt af forsamlingen.

Der var genvalg til vicebrandkaptajn Jonny Hansen, kasserer Klaus Hviid Petersen og kommandomedlem Lars Frank Christensen.

Der var genvalg til Jonny Hansen på revisorposten.

Som ny depotmester blev Jonny Hansen valgt.

Der var genvalg til fanevagt 2, Martin Toft Hansen.

Til æresretten var der genvalg af Jørgen Petersen og Jonny Hansen og nyvalg af Ole Bierbaum.

Til festudvalget blev Martin Hansen nyvalgt og der var genvalg til Martin Toft Hansen.

Povl Ernst Christiansen havde pga. sygdom ønsket at stoppe som aktivt medlem af brandværnet og blev herefter udnævnt som æresmedlem.

        

Nye medlemmer optaget, fra venstre Martin, Hermann og Jesper     Modtagere af hæderstegn fra venstre: Torsten, Jørgen, Ole, Michael og Martin

Sommerens aktiviteter…..

Torsdag d. 2. maj kl. 19.00 markerer vi officielt starten på sommersæsonen med vores udmarch. Igen i år vil vores orkester gå foran fanen og mandskab på en rute igennem byen. Alle er velkomne til at kigge og lytte med hvis vi kommer forbi ved dig.

Næste øvelse er d. 22. maj hvor vi skal øve med de forskellige pumper vi råder over.

Hvis du kunne tænke dig at prøve at deltage i en øvelse er du mere end velkommen. Se andre øvelsesdatoer på vores hjemmeside og mød op kl. 18.45.

Til Sankt Hans aften og ved parkunderholdning i Gartnerslugten kan vi igen i år findes ved grillen.

Aktive medlemmer…..

Som beskrevet under generalforsamlingen har vi optaget 4 unge mennesker i brandværnet det sidste år. Det har selvfølgelig betydet at vores gennemsnitsalder er blevet lavere. Det vil vi gerne forbedre endnu mere og søger derfor stadigvæk unge mennesker der vil være med til at gøre en forskel og samtidig få en god uddannelse.

Er du hjemme, eller kan komme hjem på højst 5 min. i dagtimerne er det især dig vi gerne vil snakke med. Har du blot interessen må du også gerne kontakte os, vi har også behov for nye brandmænd i resten af døgnet.

Vi optager både kvinder og mænd og i første omgang på prøve i op til et halvt år.

Hvis du vil vide mere om brandværnet må du gerne kontakte Kim Hansen på tlf. 30 26 28 99 og aftale et besøg enten ved dig eller på brandstationen.

Passive medlemmer…..

Som de foregående år tilbyder vi igen i år alle husstande i vort slukningsdistrikt et passivt medlemskab af Rinkenæs friv. Brandværn. I marts nummeret af bladet var der indlagt et girokort. Vi håber mange igen i år vil støtte os.

Et passivt medlemskab koster stadigvæk kun 30 kr. pr. husstand, men større bidrag modtages selvfølgelig også meget gerne.

Beløbet kan stadigvæk indbetales ved at lægge det i en kuvert med dit navn og adresse og putte den i brevsprækken på brandstationen eller ved at bruge girokortet via posthus eller bank.

Medlemskabet forpligter ikke til nogen aktiv indsats, men giver os mulighed for at opfylde forskellige ønsker til vort udstyr og anskaffe uniformer til de nye medlemmer vi forhåbentlig optager i løbet af året.

Hvis du mangler oplysninger om brandværnet kan du prøve at gå ind på vores hjemmeside http://www.rinkenæs-brandværn.dk

du kan finde os på www.facebook.com/rinkenaes.brand

du kan også sende os en e-mail på følgende adresse: rfb@jyde.dk

eller bedre endnu ringe til Kim Hansen på tlf. 30 26 28 99.

Vi ønsker…..

Alle vore passive medlemmer og alle byens borgere en god sommer. Håber vi ses i Gartner-slugten.

Brandværnsorkesteret…..

Vinteraftenerne bruges til at øve  nye numre og finpudse de gamle. Vores musikudvalg har, sammen med dirigenten, fastsat vores musikrepetoire for 2013. Så er det bare med at gå i gang og lære de nye melodier, så vi er klar til de kommende arrangementer.

Orkesteret har fået foræret 3 flere meter lange alpehorn. De skal "finpudses" indeni, så skal vi høre hvilken lyd, der kommer ud af dem. Resten af historien får I en anden gang.

Vores webmaster har igen fået gang i hjemmesiden www.rfbo.dk. Klik ind og se hvad den gemmer. Der er blandt meget andet brandværnsorkesterets historie, den korte udgave, og mange fine fotos fra før og nu.

I vinterens løb er der spillet en fin, lille koncert til en rund fødselsdag i februar, og 9 musikere spillede morgenmusik til sølvbryllup i marts. Det var en kold fornøjelse i sol og frost.

Inden vi ser os om, er der udmarch med Brandværnet. Det er som sædvanligt den 1. torsdag i maj, denne gang d. 2. maj. Det er tegn på at sommersæsonen starter i både brandværn og orkester. Kom ud og lyt til musikken. Vær med til at byde sommeren velkommen til Rinkenæs.

Har du lyst til at spille med eller brug for musik, så kontakt: Henrik Paulsen, tlf. 74653876.

                                                                                                                   På orkesterets vegne

                                                                                                                   Inge-Lise Rasmussen.

Nyt om årets parkunderholdning i Gartnerslugten.

 
Musikprogrammet er nu på plads for de 6 tirsdage i Gartnerslugten.

Igen i år byder vi både på nye orkestre og gamle kendinge. Der er forhåbentlig også noget for dig.

Tirsdag d. 25. juni kommer Solid Rock på besøg. De spiller som navnet siger rockmusik, men de er gode til at gengive lidt ældre danske rocknumre perfekt. Der bliver et genhør med både Gasolin, Shu-bi-dua, D-A-D og blandt de udenlandske numre fra CCR.

Tirsdag d. 2. juli er der lokale kræfter på scenen. Zerox Band skruer op for deres anlæg og giver en hel række af gode topnumre fra blues og rock legenderne.

Tirsdag d. 9. juli kan i alle møde Rinkenæs Brandværnsorkester. De underholder igen på bedste vis. Vi har hørt at de har øvet på nye numre til denne aften, så kom og vær med.

Tirsdag d. 16. juli får vi besøg fra Fyn. Gruppen Copy-Band lægger vejen forbi. De mestrer også de danske hits, så der bliver rig lejlighed til at skråle med på mange gode danske melodier fra Shu-bi-dua,
TV2, Poul Krebs, Lars Lilholt, Johnny Madsen, Bamse, John Mogensen og mange flere. Blandt de udenlandske grupper der spilles numre fra er CCR, Smokie, Elvis, Guns’n'Roses, Bruce Springsteen, The Beatles, Johnny Cash, Eric Clapton. Forhåbentlig kan teltet holde til den gode musik, vi glæder os.

Tirsdag d. 23. juli kommer et helt nyt orkester som stammer fra Gråsten. De kalder sig Greystone. De spiller både danske og udenlandske hit fra flere årtier. Vi glæder os igen til at byde en ny gruppe velkommen på scenen.

Tirsdag d. 30. juli afslutter vi igen sæsonen med The Noodles. Kim Larsen kopier fremført på bedste vis. Her er det en god ide at komme i god tid, der bliver rift om pladserne.

Alle koncerter begynder kl. 19.30 med en pause omkring kl. 20.15. Der er stadigvæk gratis adgang, det er dog muligt at give et frivilligt bidrag til dækning af vore omkostninger.

Sankt Hans Aften søndag d. 23. juni bliver igen arrangeret her i Rinkenæs og inden båltalen vil eleverne fra Rinkenæs Efterskole underholde, deres formodentlig sidste offentlige koncert før skoleåret og opholdet her i Rinkenæs er slut.

Hvis du vil følge med kan du besøge vores hjemmeside: www.rinkenaes-samspil.dk/park.htm eller på facebook.com/parkunderholdningen. De bliver løbende opdateret med flere informationer.