Kirkebladet for Rinkenæs Sogn
 
Kirkebetjeningens navne og telefonnumre. 
Sognepræst Marianne Østergård Petersen, tlf.nr.: 74 65 15 50    e-mail: moep@km.dk
Kirkegårdsleder Ib Iwersen, tlf.nr.: 23 46 32 18    e-mail: rinkenaes@mail.dk
Kirketjener Kirsten Lund, tlf.nr.: 29 44 96 97 
Organist Lisbeth Bomose, tlf.nr.: 25 74 17 20 
Kirkesanger Else Marie Nissen, tlf.nr.: 74 46 79 91 
Menighedsrådsformand Flemming Hansen, tlf. nr. 74 65 40 80    e-mail: toveflemming@gmail.com
Se også kirkens hjemmeside: www.rinkenæskirke.dk


Hvad i al verden er pinse?

Pinse er festen for Helligånden. Og kærligheden. Og fællesskabet!

Helligånden er den del af Gud, der er tættest på os mennesker, det direkte bindeled til Gud Fader. For Ånden er i os.

Ånd er kraft
Når vi er på besøg hos hinanden, kan vi hurtigt mærke, om der er en god ånd eller energi i et hjem eller ej. Set på den måde er ordet ånd ikke svært at forstå. Det er en erfaring, vi kender godt.

Men hvorfra henter vi kraft eller energi i dagligdagen?

Svarene, vi selv eller andre har på det spørgsmål, er f.eks.: I naturen i form af lys og varme, frisk luft og motion, i dyr og mennesker og alt skønt og godt. I samvær og samtale. I mødet med andre og i mødet med Gud.
Ånds-kraft kan altså være alle steder. Guds levende og skabende Ånd og nærvær er overalt.

Hvor den kan få form og krop i og blandt mennesker, opstår der kraft, ny energi og nyt livsmod. Frimodigheden vågner.

Guds kraft
Jesus siger i sin afskedstale til disciplene, at de ikke lades alene tilbage, når han forlader dem. Ånden vil være hos dem. "Den skal blive hos jer og være i jer," lover han. 
Hvor Helligånden, pinsens Ånd, er på færde, får mennesker hjælp og kræfter til at møde livet og hinanden på en ny måde. Guds kraft får os til igen og igen at se andre og os selv med Guds øjne. Den giver os mod til at leve livet og dø døden.
I Grundtvigs mange pinsesalmer taler han om Helligånden som Guds tolk, talsmand, trøster, ild, kraft, nærvær, lys, kærlighed og livgiver.
Ethvert mennesker erfarer ind imellem det, Ånd står for. 
Vi ved, det er en virkelighed – en virkelighed, som vi ikke ejer eller kan kontrollere. Men vi kan blive bevidste om Guds virkelighed og åbne os for den i tro og tillid til, at Gud er i os og iblandt os.

Baggrunden for pinsen er, at Jesu disciple havde fået en opgave efter at Jesus var opstået fra de døde: De skulle ud i verden og fortælle om den genopstandne frelser. Men de anede ikke hvordan de skulle gøre det, og de turde vel heller ikke. Jesus havde godt nok selv givet dem opgaven, da han lyslevende viste sig for dem efter påskemorgen, men da han var faret til himmels, mistede de modet.
Det ændrede sig radikalt, da Helligånden pinsedag kom til jorden. I Bibelen hedder det, at "... tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige". (Apostlenes Gerninger kapitel 2.)
Pinsen kaldes derfor også kirkens fødselsdag, fordi det dermed blev muligt at udbrede evangeliet til alle folkeslag.

Historien om Helligånden er en historie uden begyndelse - for "Guds ånd svævede over vandene"

og fandtes altså, før alt blev til.

Det er også en historie uden slutning, for Helligånden er en del af den guddommelige, evige treenighed: Gud, som skaber, Gud som mennesket Jesus og Gud som Ånd.
På den ene side er Ånden den afgjort mest luftige og sværest begribelige del af Gud.

På den anden side er Helligånden den del af Gud, der er tættest på os mennesker, det direkte bindeled til Gud Fader. For Ånden er i os. Helligåndens kraft er i os.

Og det er den, der skaber det gode, nære fællesskab mellem mennesker på tværs af alle vores forskelligheder. DET er nok værd at huske på og give plads til i en globaliseret tid som vores.

Ordet pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds, for der er 50 dage fra påske til pinse.
Pinsen fejres over to dage: Pinsedag, som altid er en søndag, og som vi her i Rinkenæs fejrer med en gudstjeneste i Korskirken kl. 10.30.

2. pinsedag er mandagen lige efter, og den fejrer vi her i den gamle kirke kl. 10.30.

 Glædelig pinse

 

Arrangementer i Rinkenæs kirke og konfirmandstue

 

Maj

 http://www.gamleskole.dk/images/NY-KANIN-t.jpg     Børnekirke tirsdag d. 28. maj kl. 17.00 i Korskirken.

 Vel mødt til endnu en gudstjeneste, som er for alle og tilrettelagt af bl.a. store børn – for mindre børn. Vi er i kirken i ca. en halv time og spiser bagefter aftensmad sammen i konfirmandstuen.

Vi slutter ca. kl. 18.30.

Se flere informationer på de plakater, som vi hænger op bl.a. i børnehaven, hos dagplejerne, hos bageren og i kirken.

Lisbeth organist, Marianne præst og pigerne i koret

 
Juni

Rinkenæs Kulturfestival lørdag d. 22. og søndag d. 23. juni.

Lørdag d. 22. juni: Natur og kultur på steder, vi tror, vi kender

Vi mødes i Korskirken kl. 10, hvor vi synger morgensang og hører lidt om dagens program.

Så vandrer vi til Dalsgård sammen med Hans Lund Thomsen, som har haft sin barndom der, dengang der var frugtplantage. Hans Lund Thomsen fortæller om det Dalsgård, han kender og kendte. 

På turen udvælger han 3 planter, som findes i naturen ved midsommertide og fortæller om dem og deres anvendelse og virkning. Han kan krydre det med erfaringer fra sine mange års virksomhed i medicinalindustrien og senere i ”fjendens lejr” med fremstilling af plantemedicin.

Vi slutter turen ved ”Lærkelunden”, hvor Rinkenæs børnegruppe laver sjove sommerting med de børn, der ikke vil vandre. Og så får vi noget at styrke os på!


Søndag d. 23. juni: Midsommergudstjeneste, sang og musik under åben himmelJ

Friluftsgudstjeneste i Gartnerslugten kl. 10.30

Rinkenæs kulturgruppe og menighedsråd

August

Aftenvandring med Hans Munk Hansen torsdag d. 15. august kl. 19.00.

 
Hans Munk Hansen, som har været professor på kunstakademiets arkitektskole, er født og opvokset i Rinkenæs. Kapellet ved Korskirken har han muret, da han 19 år gammel var i lære som murer. Han har stadigvæk sin meget jævnlige gang her i byen, og han har et vældig stort kendskab til byens historie og bygninger. Han fortæller, at Rinkenæs oprindelig var en dobbelt by med Nederbyens gade og Overbyens gade. Denne aften vandrer vi ad Nederbyens gade og lytter til hans fortælling om Rinkenæs` historie. Turen slutter i konfirmandstuen, hvor vi sørger for en forfriskning. Vi mødes ved Korskirken kl. 19.00.

Sommerkoncert i Korskirken med Kristian Lilholt tirsdag d. 20. august kl. 20.00

Tirsdag d. 20. august kl. 20.00 giver Kristian Lilholt koncert i Rinkenæs Korskirke, og rummet fyldes af tonerne fra Kristian Lilholt righoldige repertoire. Det kan gå hurtigt, det kan gå langsomt, det kan være på dansk eller engelsk, eller helt uden ord. Vi skal nok komme rundt i hele paletten ved denne koncert. Ikke mindst de instrumentale kompositioner gør sig aldeles strålende i kirkerummet. I den instrumentale genre er Kristian Lilholt uofficiel 'danmarksmester'. Han matcher internationale navne som Enya og Mark Knopfler.

Med sig til Rinkenæs har Kristian Lilholt sit faste personale: Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Lasse Jørgensen kan spille på det meste, og Ida Friis Virenfeldts stemme er prikken over det berømte i. Efter langt over 500 fælles koncerter i ind og udland, er Lilholt, Virenfeldt & Jørgensen blevet et velfungerende, gennemmusikalsk, rørende og ikke mindst underholdende koncertbekendtskab, som stille og roligt har fundet sin helt egen niche i dansk showbizz. Letflydende kommunikation i øjenhøjde, og musik og sange med højt til loftet.

Til de der endnu ikke har prøvet at opleve en koncert med Lilholt, Virenfeldt & Jørgensen, vil de der har gerne sige: 'Glæd Jer! Inden der er gået mange sekunder er man fanget ind i Kristian Lilholts musikalske boble, hvorefter man bare kan læne sig tilbage og nyde'

Entre: 125 kr.

Menighedsrådet

                            

Her er nogle af de kommende arrangementer, som vi fortæller mere om i næste nummer af Samspil.

Sæt kryds i din kalender allerede nu!

September

Tirsdag d. 17.september kl. 14.30 – 16.00 

Sognecafé i konfirmandstuen med Bodil Gregersen, Anne-Marie Brodersen og Jette Knapp, som vil fortælle om den kommende Gråsten bog og historisk forening.                           

Oktober                        

Tirsdag d. 8. oktober  kl. 19.30                          

Møde med lederen af Dalsmark plejecenter, Andreas Nielsen, som fortæller om vågekoner  og med Karen Nymann Nielsen fra Kræftens bekæmpelse, som fortæller om sorggrupper.                        

Tirsdag d. 29. oktober kl. 14.30 – 16.00                          

Sognecafé i konfirmandstuen  med Sylvia Laue, præst i Nordschleswigsche Gemeinde. Hun vil fortælle om mindretalskirkerne                         

November 

Torsdag d. 21.november kl. 19.30                               

Gospelkoncert i Korskirken med Starup Gospelkor.                           .

December

Tirsdag d. 3.12. kl. 14.15 – 16.00 cirka

Adventstur til Maria-døtrene i Kollund. 


Udeliv og fællesskab

 
Tirsdag den 19. marts  havde meteorologerne varslet den værste snestorm for denne vinter. På trods af varslingen troppede der 10 personer op iført varme støvler, vanter og huer  til Sognecafeen i præstegården.  Alle som én var opsatte på at komme med ud i naturen med naturvejleder Hans Tonnesen. Turen gik til Gartnerslugten – en perle uden lige. Vi var nogle stykker, som var enige om, at naturvejledere måtte være udstyret med specielle  skarpe sanser. De hører og ser mere end vi andre. Vi havde nok ikke ventet at høre eller se nogle fugle overhovedet. Men vi så og hørte  masser af fugle. Specielt dompappen.

Efter den kolde tur var alle parate til den varme kaffe med hjemmebag i konfirmandstuen.  Her fortalte Hans Tonnesen  om naturprojekter  i Tønder og det nyeste projekt  ”Udeliv og Fællesskab for ældre i Flensborg Fjord distriktet”. En rigtig hyggelig og dejlig eftermiddag.

Menighedsrådet

Vil du være frivillig medhjælper? 

Menighedsrådet ønsker at få lavet en liste over frivillige, der har lyst til at hjælpe til ved enkelte eller flere arrangementer. Vi har brug for hjælpende hænder til at bage en kage til sognecafeerne, eller være med til at lave mad, når vi har børnekirke med aftensmad og andre arrangementer med fælles spisning.

På længere sigt kommer der flere opgaver, som frivillige kan være med til at løse - både af praktiske grunde og for at styrke sammenholdet i sognet.

Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd, så henvend dig til Helen Jepsen, (7465 0641) eller til Marianne Østergård (7465 1550). Vi skriver dig med glæde på listen, og kontakter dig, når der er brug for din hjælp. Det er selvfølgelig tilladt at sige nej til en opgave, selvom man står på listen, og de faktiske udgifter, du evt. får, bliver naturligvis dækket af menighedsrådet.

Med venlig hilsen

Rinkenæs Menighedsråd

 Tirsdag, d. 7. kl. 19.30                                                      

NB: Fællesspisning kl.18

         (Gerne tilmelding)

 

Fokus på Taiwan

Jens Dammeyer er sognepræst v. Hasseris Kirke, Ålborg. I 1990-erne rejste han som præst til Taiwan og arbejdede der i 6 år. For godt 2 år siden blev han inviteret til at komme tilbage til sin tidligere arbejdsplads og undervise i buddhisme på Chinese Lutheran Seminary i byen HsinChu. Han fik orlov og var på Taiwan i 2 år for egen regning og med hjælp fra en støttegruppe i Danmark.

Jens Dammeyer vil fortælle om kristendom og buddhisme på Taiwan og i Danmark.

Vi skal selvfølgelig spise kinesisk og forhåbentlig er der mange, der vil hjælpe til.

Arrangør: Danmission v. Bente Jensen


Gudstjenesteliste

Maj  
5. maj 5. søndag efter påske Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård 
9. maj Kristi Himmelfarts dag Korskirken kl. 9.00 - Vibeke von Oldenburg
12. maj 6. søndag efter påske Korskirken    Ingen gudstjeneste
12. maj Rinkenæs Gl. Kirke kl. 16.00 - Tysk Gudstjeneste
19. maj Pinsedag Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård
20. maj 2. pinsedag Rinkenæs Gl. Kirke kl. 10.30 - Marianne Østergård 
21. maj Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård   Pinsegudstjeneste med Dalsmark Plejecenter
26. maj Trinitatis  Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård
Juni
2. juni 1. søndag efter Trinitatis  Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård
9. juni 2. søndag efter Trinitatis  Rinkenæs Gl. Kirke kl. 10.30 - Marianne Østergård 
16. juni 3. søndag efter Trinitatis  Korskirken kl. 19.30
23. juni 4. søndag efter Trinitatis  Friluftsgudstjeneste i Gartnerslugten kl. 10.30 - Marianne Østergård
30. juni 5. søndag efter Trinitatis  Korskirken kl. 9.00 - Vibeke von Oldenburg
Juli
7. juli 6. søndag efter Trinitatis Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård
14. juli 7. søndag efter Trinitatis Rinkenæs Gl. Kirke kl. 19.30 - Marianne Østergård 
21. juli 8. søndag efter Trinitatis  Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård
28. juli 9. søndag efter Trinitatis  Ingen gudstjeneste
August
4. august 10. søndag efter Trinitatis  Korskirken kl. 9.00 - Vibeke von Oldenburg
11. august 11. søndag efter Trinitatis  Rinkenæs gl. kirke kl. 10.30 - Vibeke von Oldenburg
11. august 11. søndag efter Trinitatis  Rinkenæs Gl. Kirke kl. 16.00 - Tysk Gudstjeneste
18. august 12. søndag efter Trinitatis   Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård
25. august 13. søndag efter Trinitatis  Korskirken kl. 10.30 - Marianne Østergård