Rinkenæs Skole
 

Vi er også ramt af lockout….

I skrivende stund er vi i den situation, at KL har lockoutet 6 af skolens medarbejdere. Hvornår og hvordan situationen ender, ved vi ikke noget om. Men det har betydet, at vores 1. og 2.kl. har været meget heldige omkring at få undervisning i næsten alle deres timer. Resten af klasserne har spredte timer.

Men når det er sagt, så er det meget specielt at være på skolen, når der er så få elever. Der ånder fred og idyl, og man hygger sig. Efter de første dage er der dog store elever, der er kommet og har beklaget sig højlydt, for de keder sig hjemme. Det må da siges at være en god melding, for så kan de jo lide at være her

Indtil videre har forældrene taget det pænt, og vi får hilst på mange bedsteforældre, der henter og bringer deres børnebørn.

De lockoutede lærere har pænt stået ved skolens indkørsel, da de ikke må gå ind på skolen, og fredag i den første uge serverede de kaffe for forældre, der kom for at hente deres børn – det foregik på det modsatte fortov.

 

Skoleårets planlægning

Hvad lockouten ender med, ved vi ikke, og det betyder, at vi, før der kommer en afklaring, gætter på, hvordan næste skoleår skal planlægges. Vi ved, at der vil være et elevtal på 133, og det er meget flot i forhold til de foregående år. Vi har fået en ny timetildelingsmodel, og nu skal vi arbejde med budgetløn og ikke normering af antal lærere, som vi har gjort før. Vi kan på grund af det fine elevtal få plads til en lærer mere, og det er dejligt.

Næste skoleår skal hele det pædagogiske personale arbejde med noget, der hedder LP-modellen i forbindelse med den øgede inklusion. LP står for pædagogisk læringsmiljø, og systemet er evidensbaseret, og der forskes fortsat i de resultater, vi opnår. Modellen bliver starten på en kulturforandring for hele skolen. Det lyder meget spændende, og jeg forventer meget af de kommende år.

Desuden skal vi have fokus på den digitale skole, og her vil der også finde opkvalificering af lærerne sted.

Så alt i alt venter der et spændende år for os alle.

 

Resten af skoleåret…….

·         3. kl. og 6.kl. har planlagt ture her i forsommeren. 3.kl. skal en tur til Legoland, hvor de også skal overnatte. 6.kl. skal 4 dage til København, og de skal trave hovedstaden tynd. Nu håber vi så, at lockouten er overstået, for ellers får vi problemer med at sende eleverne af sted.

·         2.maj har vi valgmøde, og her håber vi, at mange forældre vil komme og deltage. Vi skal have valgt en ny bestyrelse, der skal fungere et år fra d. 1. august 2013 – 31.juli 2014.

·         Torsdag før sommerferien holder vi traditionen tro sommerfest for alle børn og forældre, hvor vi igen skal have gang i det store ta’ selv bord.

 

Jeg vil ønske alle borgere i Rinkenæs et dejligt og forhåbentligt solrigt forår.

 

Med venlig hilsen

 

Ulla K. Brommann, skoleleder.