Forskelligt om og i Rinkenæs
  • På Dalsgård ligger der et fyrtårn der viser vejen for skibene der skal til og fra havnen i Flensborg og Gråsten. En af beboerne på Ved Fyret er udnævnt til fyrpasser og har til opgave at tilse fyret og sørge for at det er i funktionsduelig stand.
  •