Mindesmærker i Rinkenæs og omegn
Rundt omkring i Rinkenæs er der mange mindesmærker for de forskellige tidsperioder.
 
Mindesmærker for dem der faldt for det første skud i krigen 1848. Det var en skudveksling i Rinkenæs Overby d. 6. april 1848.

Denne sten står på Sejrsvej lige overfor Benniksgaard.

Også de faldne i krigen 1864 blev der rejst en mindesten for.
Denne mindesten er rejst for de døde på lazaretherne i Rinkenis
 

Der er rejst en mindesten for sognets faldne i  Krigen 1914 - 1918 (som blev udkæmpet for tyskerne da Sønderjylland dengang var tysk)

Da Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark efter afstemningen i 1920 blev denne mindesten rejst.
Stenen står i det lille anlæg på hjørnet af Sejrsvej og Vårhøj, midt i byen.

Et minde om en svunden tid er også denne milepæl som står på hovedvejen.
Der fandtes ingen GPS og lign, så de vejfarende kunne kun orientere sig ved disse milepæle for at bedømme hvornår de var i f. eks. Sønderborg.