Rinkenæs Aftenskole
 
Rinkenæs Aftenskole arrangerer kurser og debatskabende aktiviteter m.m. under Lov om Folkeoplysning.
 
Vores kursusprogram udkommer i august måned hvert år, både som et hæfte og som en annonce i Gråsten Avis.
Skoleleder er Ulla Larsen , Dalsmark 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten - Tlf. 74 65 11 87
e-post: aftenskolerne@bbsyd.dk