Informationer om SamspilDeadline for næste nummer er:     

     d. 25. marts 2014.  

 
REDAKTIONSLEDER:

Materiale sendes til  Kim Hansen på e-mail:   artikler@rinkenaes-samspil.dk


KASSERER:
Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 74 65 28 98

REPRÆSENTANTSKAB:

RUIF:
Conny Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 74 65 28 98

Rinkenæs Frivillige Brandværn:
Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 74 65 28 98

Rinkenæs Borger og Familieforening:
Ruth Bierbaum, Stenvej 34, Tlf. 74 65 20 82

Rinkenæs Menighedsråd:
Marianne Østergård Petersen, Kirkevej 4, Tlf.: 74 65 15 50
Anne Krause Petersen

Rinkenæs Skole:
Martin Lund, Nederbyvej, Rinkenæs, Tlf. 61 10 40 65

KFUM-spejderne i Rinkenæs:
Claus Christiansen, Melskovvej 13, Tlf.: 42 40 86 35

Vennekreds for Dalsmark Plejehjem:
Inger Andersen, Sundet 10, Egernsund, Tlf. 74 65 05 44

Rinkenæs Efterskole:
Lis Østergaard, Sejrsvej 100, Tlf. 74 65 13 08

Rinkenæs Aftenskole:
Ulla Larsen, Dalsmark 15, Tlf. 74 65 11 87

 
SAMSPIL udkommer:
September, november, januar, marts og maj.

Alle artikler kan også læses på vores hjemmeside www.rinkenaes-samspil.dk

e-mail til Samspil : info@rinkenaes-samspil.dk

 
Oplag: 1.300 stk.
Sats & tryk: Toptryk Grafisk

Uddrag af vedtægter for 'SAMSPIL" 

Formål:

Samspils formål er at være formidler af informationer fra foreninger, institutioner, klubber og korps i Rinkenæs 5 gange om året

Medlemmer:

Alle foreninger (dog ikke politiske), institutioner, klubber og korps kan optages som medlemmer

Ledelse:

Samspil ledes af et repræsentantskab, der udgør en repræsentant fra hver forening / institution, klub eller korps.

Økonomi:

Bladets udgifter dækkes af indtægter fra annoncer og kontingenter Samspil skal kunne hvile i sig selv.

Kontingent og annoncepris fastsættes hvert år af repræsentantskabet.

Ind / udmeldelse:

Eventuelle ind og udmeldelser skal være formanden, skriftligt, i hænde in den 1. august.

Dette for, en gang om året, at fortælle nye læsere om baggrunden og reglerne for bladet.
Tak til alle som har støttet "Samspil" både økonomisk og på anden måde. God sommer

På repræsentantskabets vegne Plys Rousing

Se vedtægterne her.

Til vore annoncører

 

Tak for jeres annoncer i bladet. Vi håber I fortsat vil være med og på den måde også gavne foreningslivet i Rinkenæs. Bladet udkommer i  A-4 størrelse og udkommer 5 gange årligt. Det vil give os mulighed for at tilbyde farveannoncer på bagsiden. 

Det giver en god samlet oversigt over foreningernes aktiviteter, og det er en stor fordel at foreningerne ikke, hver især, skal udgive et blad.

 

Priser for den kommende sæson. 2013/2014

Sort/hvid annoncer.

Lille annonce (ca. 54 x 37 mm) 450 kr.
Mellem annonce (ca. 54 x 75 mm) 800 kr.
Stor annonce (ca 105 x 75 mm) 1000 kr.
1/2 side (ca. 165 x 120 mm) 1600 kr.

Andre formater kan aftales hvis der er plads i bladet

Farveannoncer

Mellem annonce (ca. 54 x 75 mm) 1000 kr.
Stor annonce (ca 105 x 75 mm) 1600 kr.
1/2 side (ca. 165 x 120 mm) 2000 kr.
Hele siden (ca. 165 x 240 mm) 4000 kr.

Andre formater kan aftales hvis der er plads i bladet